Ceník nájmu - Klub Kotelna

 
A:

SCHŮZE NEKOMERČNÍCH SUBJEKTŮ SE SÍDLEM V KUŘIMI (SPOLKY, POLITICKÉ SUBJEKTY, SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ A VEŘEJNÉ BESEDY

ZDARMA /
do 4 hod.
vč. přípravy
dále vizte C
B:

KROUŽKOVÁ ČINNOST ORGANIZACÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE

ZDARMA
C:

TĚLOVÝCHOVNÉ A KULTURNÍ AKTIVITY DOSPĚLÝCH

1 hod. /
200 Kč.
D: KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ AKCE PRO DĚTI (UMĚLECKÁ VYSTOUPENÍ, KARNEVALY, PŘEDSTAVENÍ PRO ŠKOLY APOD.)
- SE VSTUPNÝM
1 000 Kč. / do 10 hod.
vč. přípravy
E: NEKOMERČNÍ KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ AKCE PRO DĚTI  
- BEZ VSTUPNÉHO
ZDARMA
F: PRODEJNÍ ČI JINÉ KOMERČNÍ AKCE 2.000 Kč. /
do 8 hod.
vč. přípravy
G: PRODEJNÍ ČI JINÉ KOMERČNÍ AKCE 3.000 Kč. /
na 1 den
vč. přípravy
(pozn.: prostor sálu lze dělit. Ceny jsou uvedeny vč. DPH.