Ceník pronájmu - Klub Kotelna

Ceník Klubu Kotelna platný od 1. 4. 2019

 

Pronájem prostor:

Cena:

Klub Kotelna

300,-/hod.

Přípravná doba akce

100,-/hod.

Prodejní či jiné komerční akce

3000,-/den

Další služby:

Cena:

Jednoduché nasvícení akce, ozvučení, pronájem techniky

500,-/akce

Pronájem kuchyňky

200,-/akce

Úklid po akci

300,-/akce

Snížení ceny – v případě charitativní akce, nevýdělečné činnosti nebo akce pro školy na území města Kuřimi je možné dojednat sníženou cenu u všech pronájmů. V takovém případě kontaktujte ředitelku organizace Bc. Kateřinu Rovnou, tel. 601 088 189.