VÝLEP PLAKÁTŮ A PRAVIDLA VÝLEPU

Nabízíme vám výlep plakátů na výhradních výlepových plochách v Kuřimi.

 

1. Kalkulace výlepu:

-          žádost pošlete na vrtikova@mkkurim.cz – uveďte velikost plakátů, počet plakátů k výlepu a počet týdnů, po které má být plakát vylepen.

-          výlep plakátů je možné domluvit a zarezervovat také na tel. čísle 605 410 571.

2. Sběrové místo:

-          kancelář – Klub Kotelna, Popkova 1012, 664 34 Kuřim.

3. Uzávěrka příjmu plakátů: 

-          nejpozději vždy v pondělí do 17:00.

4. Standardní výlepový den:

-          úterý 

5. Důležité informace:

-          minimální doba kampaně je týden,

-          u formátů větších než A1 přijímáme plakáty do výlepu pouze výjimečně, za individuálně dohodnutou cenu, nejméně však 170,0 Kč,

-          v případě nedostatku místa na výlepových plochách budou nejdříve odmítnuty všechny plakáty formátu A1, pak komerční plakáty A2 netýkající se kulturních, spolkových a sportovních akcí, po nich případně i další plakáty A2.

 

6. Ceník platný od 1. 4. 2019 – za 1 týden a 1 ks:

Velikost plakátu A4

18,- Kč

Velikost plakátu A3

24,- Kč

Velikost plakátu A2

48,- Kč

Velikost plakátu A1

97,- Kč

Plakáty větší než A1

170,- Kč

Expresní výlep do dvou dnů               

300,- Kč

 

7. Výlepové plochy jsou umístěny na ulicích: 

1.      Legionářská – u Elprumu – oboustranná

2.      U Stadionu – u bazénu – oboustranná

3.      U Stadionu – vchod stadion – jedna plocha

4.      Blanenská – vchod bazén – jedna plocha

5.      nám. 1. května – Albert – jedna plocha

6.      Křížkovského – zámek jedna plocha

7.      U železniční stanice – nádraží – jedna plocha

8.      Tyršova – zastávka Tyršova, směr na Brno – jedna plocha

9.      Rozdělovací – u LPG – jedna plocha

10.  Tyršova – zastávka Na Loučkách, směr od Brna – jedna plocha

11.  Zahradní – ZUŠ Kuřim – jedna plocha

12.  nám. Osvobození – oboustranná

13.  nám. Osvobození – oboustranná

14.  Jungmannova – ZŠ Jungmannova – jedna plocha

15.  Podlesí – MŠ Podlesí – jedna plocha

16.  U Potoka – oboustranná