VÝLEP PLAKÁTŮ A PRAVIDLA VÝLEPU

Výlep provádíme na sedmnácti výlepových plochách v Kuřimi. Ten zajišťuje Městská knihovna, kulturní oddělení. Uzávěrka příjmu plakátů do výlepu je vždy v pondělí, výlep v úterý, nebrání-li tomu výrazně klimatické podmínky (velmi hluboký mráz apod.). Plakáty můžete doručit do kanceláře Klubu Kotelna na ulici Popkova 1012 osobně (úřední hodiny končí v pondělí v 17:00), nebo poslat poštou. V tom případě přiložte objednávku výlepu a sdělení, od kdy do kdy má být váš plakát vylepen. Pokud je výlepové období delší než týden, doporučuje se dodat pár náhradních plakátů, pokud by je někdo přelepil nepovoleným výlepem, aby mohly být obnoveny.

Platba za výlep je možna v kanceláři (na náš příjmový doklad), nebo na fakturu (pošlete-li plakát do výlepu poštou, zejména pro stálé partnery).

Ceník výlepu a umístění výlepových ploch

Umístění výlepových ploch na mapě 

Zašlete-li plakáty poštou, přiložte objednávku včetně své fakturační adresy.

Od poplatku za výlep jsou osvobozeni pořadatelé kulturních, společenských a sportovních akcí v Kuřimi a pořadatelé akcí mimo Kuřim, kde je město Kuřim nebo jeho organizační složka spolupořadatelem či jinak partnersky účastna. O sproštění poplatků za výlep v jiných případech může rozhodnout Rada města.