CENÍK VÝLEPU

Za 1. týden a za 1. kus

VELIKOST

CENA BEZ DPH

DPH 21%

CENA CELKEM

A4

15,00 Kč

3,15 Kč

18,15 Kč

A3

20,00 Kč

4,20 Kč

24,20 Kč

A2

40,00 Kč

8,40 Kč

48,40 Kč

A1

80,00 Kč

16,80 Kč

96,80 Kč

            U formátů větších než A1 přijímáme plakáty do výlepu pouze

výjimečně, za individuálně dohodnutou cenu, nejméně však 140 Kč + DPH.

     V případě nedostatku místa na výlepových plochách budou nejdříve

      odmítnuty všechny plakáty formátu A1, pak komerční plakáty A2

        netýkající se kulturních, spolkových a sportovních akcí, po nich

                                   případně i další plakáty A2.

Na kulturní, sportovní a společenské akce v Kuřimi – ZDARMA !!!

   Na obdobné akce pořádané spádovými obcemi - ZDARMA !!!

     !!! Výlep plakátů provádíme v úterý !!!    

!!! Příjem je nejpozději v pondělí do 17:00 hod.!!!